Vatrogasne intervencije 

 

 

                                             Slike sa požarnih intervencija:                 slike sa tehničkih intervencija        

 

    2019 godina
    Požari
* Datum  Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Vrsta i mjesto požara
* 19.01.2019 13 37:55 *Požar objekta - Krovište vlasnika Vanje Plevnika iz Josipovca, Karašička 24
* 07.03.2019 11 18:48 *Pampas Osijek - Požar otvorenog prostora - raslinje i suha trava 500x400 metara
* 17.03.2019 7 18:48 *Vardarac - Požar otvorenog prostora suha trava i nisko raslinje veličine 1000 x 1500 metara 150 hektara
* 07.04.2019 9 11:24 *Požar otvorenog prostora u Osijeku Kozjačka 146 vlasnik Zvonko Potnik
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        

    Tehničke intervencije

* Datum Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Vrsta tehničke intervencije
* 06.04.2019 12 24:42 *Obezbjeđenje na raskrsnicama Strossmayerove kroz Retfalu za vrijeme utrke Osječki polumaraton
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        

    Pripreme

* Datum Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Razlog pripreme
* 19.01.2019 2 05:15 *Požar objekta - Krovište vlasnika Vanje Plevnika iz Josipovca, Karašička 24
* 07.03.2019 7 18:48 *Pampas -Požar otvorenog prostora
* 17.03.2019 7 18:48 *Požar otvorenog prostora u Vardarcu
* 06.04.2019 2 04:10 *Obezbjeđenje na raskrsnicama Strossmayerove kroz Retfalu za vrijeme utrke Osječki polumaraton 2019.
* 07.04.2019 6 17:36 *Požar otvorenog prostora u Osijeku Kozjačka 146 vlasnik Zvonko Potnik
*        
*        
*        
*        
*        
*        

    Dežurstva
 
* Datum  Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Mjesto dežurstva
* 01.032019 2 09:00

*Dežurstvo na Osječkom proljetnom sajmu 2019.  (10 - 15 i 15 - 19 sati)

* 02.03.2019 2 09:00 *Dežurstvo na Osječkom proljetnom sajmu 2019.  (10 - 15 i 15 - 19 sati)
* 03.03.2019 2 09:00 *Dežurstvo na Osječkom proljetnom sajmu 2019.  (10 - 15 i 15 - 19 sati)
* 12.04.2019 2 08:00 *Dežurstvo na Sajmu lova i ribolova SOLARI 2019.  (11 - 15 i 15 - 19 sati)
* 13.04.2019 2 09:00 *Dežurstvo na Sajmu lova i ribolova SOLARI 2019.  (11 - 15 i 15 - 19 sati)
* 14.04.2019 2 09:00 *Dežurstvo na Sajmu lova i ribolova SOLARI 2019.  (11 - 15 i 15 - 19 sati)
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        
*        

    2018. godina
    Požari

* Datum  Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Mjesto požara
* 23.04. 12 15:50  Dravska obala Retfala - Požar šume
* 04.05. 10 18:20 Višnjevac Topolik 10 a - Požar mlade šume
* 08.06. 6 05:00 Južna obilaznica kod Getroa - Požar trave i niskog raslinja
* 07.11. 10 33:40 Požar gospodarske zgrade u Tenji Vladka Mačeka 28
* 15.12. 8 10:08 Požar mehaničke radione u Josipovcu

    Tehničke intervencije

* Datum Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Vrsta tehničke intervencije
* 03.09. 3 00:45 Ispumpavanje poplavljenog podruma - Osijek Šandora Petefija 103
* 03.09. 3 04:30 Ispumpavanje poplavljenog podruma crkve Uzvišenja svetog Križa - Osijek Žumberačka 53
* 03.09. 8 12:00 Ispumavanje poplavljene garaže crkve sv. Luke - Josipovac Osječka 112a
* 04.09. 5 04:10 Ispumpavanje poplavljenog podruma - Osijek Palićka 4
* 04.09. 5 05:00 Ispumpavanje poplavljenog podruma - Višnjevac Školska 3
* 04.09. 5 05:00 Ispumpavanje poplavljenog podruma - Josipovac Osječka 15
* 05.09. 4 04:00 Ispumpavanje poplavljenog podruma - Osijek Bjelolasička 9

    Pripreme

* Datum Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Razlog pripreme
*        

    Dežurstva  
* Datum  Vatrogasaca Utrošeno radnih sati Mjesto dežurstva
* 09.02. 7 38:30 Dežurstvo na koncertu u dvorani Gradski vrt
* 02.03. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Poljoprivrednog sajma
* 03.03. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Poljoprivrednog sajma
* 04.03. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Poljoprivrednog sajma
* 20.04. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Sajma lova i ribolova
* 21.04. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Sajma lova i ribolova
* 22.04. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Sajma lova i ribolova
* 12.05. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Sajma dronova
* 13.05. 2 16:00 Dežurstvo za vrijeme održavanja Sajma dronova
* 05.10. 1 09:00 Dežurstvo na Jesenskom sajmu
* 06.10 1 09:00 Dežurstvo na Jesenskom sajmu
* 07.10. 3 27:00 Dežurstvo na Jesenskom sajmu
* 07.12. 2 08:00 Dežurstvo na sajmu Tehnicoolum 2018
* 08.12. 2 08:00 Dežurstvo na sajmu Tehnicoolum 2018

.Povratak