Dobrovoljno darivanje krvi

 

Uz onaj vatrogasni dobrovoljni humanitarni rad na zaštiti i spašavanju imovine i ljudi od požara i požarnih opasnosti, zatim spašavanju kod elementarnih nepogoda,  naši članovi sudjeluju u još jednoj humanitarnoj aktivnosti, a to je dobrovoljno davanje krvi. Darujući svoju krv, spašavaju živote unesrećenih ili bolesnih kojima je potrebna ta dragocjena tekućinu.
Evo nekoliko fotografija sa dosadašnjih akcija darivanja krvi u KBC Osijek - Stanice za transfuziju krvi, gdje su naši članovi darivali svoju krv.

 

                                                 Prijašnja dobrovoljna darivanja krvi naših članova                                 

                   Povratak