PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dobrovoljno vatrogasno društvo Retfala Osijek uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Retfala Osijek

  • putem telefona na broj 095/7000-101
  • putem elektroničke pošte: info@dvd-retfala.hr
  • poštom na adresu DVD Retfala Osijek, Šandora Petefija 1, 31000 Osijek
  • Službenik za informiranje po službenoj dužnosti Tajnik društva: Ankica Klobučar

Dobrovoljno vatrogasno društvo Retfala Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama